ff

TV / Radio Coverage


Isabelle Zammit,

Reporter


John Axiak, Greenhouse Malta


Inizjattiva II

Programm li jitratta l-aspetti tal-volontarjat bil-laqta tal-politika socjali.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Andrew Azzoppardi.

Inizjattiva, Program #14