ff

Playing Fair Project: Logħob Ġust

 

Table of Contents

 • Ekwopedja: It-tieni Edizzjoni
 • Il-Partners tal-Proġett
 • Il-loghba Fair Play
 •  Fl-aħħar tlestiet il-logħba Fair Play, l-ewwel logħba dwar il-Kummerċ Ġust. Il-proġett Ilgħab Ġust involva ħafna ħidma fuq il-lingwaġġ li ntuża fil-logħba nnifisha, li permezz tiegħu min jilgħab isir jaf dwar is-suq tal-qoton u l-inġustizzji li hemm fih, kif ukoll dwar l-alternattivi ġusti li jeżistu ... dan kollu mingħajr ma jintesa wkoll id-divertiment!

  Fil-logħba Fair Play jinħtieġu kemm l-istrateġija kif ukoll is-solidarjetà.

  F'din il-logħba, tinħoloq mill-ġdid il-linja tal-produzzjoni fis-suq tal-qoton, u min jilgħab jiskopri dak li jseħħ minn wara l-kwinti biex jintisġu l-ħwejjeġ li nilbsu kuljum. Il-gost tal-logħba huwa li b'mod attiv u involviment sħiħ, tħoll il-kobba tal-jeddijiet tal-ħaddiema, l-ambjent u dak li nikkunsmaw. Fair Play, l-ewwel logħba Maltija fuq il-Kummerċ Ġust, tuża' l-logħob biex tfisser il-kumplessità ta' suq li jolqotna lkoll mill-qrib. L-għan tal-parteċipanti fil-logħba huwa li jibdlu l-linja tal-produzzjoni tal-qoton tagħhom f'waħda iżjed ġusta u sostenibbli, billi jpartu l-karti u l-punti. Madankollu, kull parteċipant għandu jżomm dejjem f'moħħu l-logħob tal-parteċipanti l-oħra, sabiex ma jinħlewx ir-riżorsi li hemm għall-użu ta' kulħadd; inkella, il-logħba tintemm.

  Fair Play inħolqot fi ħdan il-proġett għall-edukazzjoni u l-iżvilupp Playing Fair Alternatives, taħt il-koordinazzjoni tal-koperattiva Pangea-Niente Troppo, b'kollaborazzjoni ma’ 7 organizzazzjonijiet oħra Taljani u Ewropej. Minbarra l-edizzjoni bit-Taljan, il-logħba nqalbet għaċ- Ċek, il-Griek, il-Malti u l-Portugiż.

  Fair Play tinkludi:

  • 110 karta
  • 6 pedini tal-logħob
  • 120 punt
  • bord tal-logħob
  • il-ktejjeb tar-regolamenti

  Età tal-plejers: 14 sa 99 sena
  Numru ta' plejers: minn 2 sa 6
  Tul tal-logħba: 90 minuta

  Għal aktar informazzjoni:
  Tel. 21315562
  kkg@maltaforum.org

  Ħwienet tal-logħob u tal-kotba, azjendi oħra u individwi interessati jistgħu jordnaw il-logħba mill-Koperattiva Kummerc Gust, il-hanut L-Arka, 306. Triq San Pawl, Il-Belt.

  Idea ta' Andrea Angiolino
  Disinn u grafika ta' Valeria De Caterini
  Edituri: Gaga Pignatelli, Claudia Piacenza

  Iftaħ moħħok għas-solidarjetà
  Dalwaqt titlesta l-Ekwopedja, ktieb “miftuħ” għall-edukazzjoni dwar il-kummerċ ġust. Dan huwa strument għall-għalliema u edukaturi oħra li fih tista' żżid il-kontribut u l-ideat tiegħek. Jinsab għall-bejgħ fil-ħwienet tax-xogħol dinji. L-għan tiegħu huwa li jgħin lin-nies biex jifhmu, jesperimentaw u jirrakkontaw l-istejjer dwar id-dinja li ngħixu fiha, u jifforma ċittadini tad-dinja globalizzata li huma wkoll konsumaturi infurmati.

  L-Ekowopedja hija l-ktieb miftuħ għall-edukazzjoni dwar is-solidarjetà, strument għall-għalliema u l-edukaturi li jixtiequ jiffurmaw ċittadini fid-dinja globalizzata li huma wkoll konsum-atturi infurmati. L-Ekwopedja għandha l-għeruq tagħha fix-xewqa li titwettaq il-bidla kulturali permezz ta’ l-edukazzjoni, f'dinja mogħnija bid-diversità. Dan il-ktieb jagħti sapport għat-tagħlim lil min jaħdem f'kuntatt mill-qrib maż-żgħażagħ u t-tfal (fl-iskejjel, ġewwa l-assoċjazzjonijiet u fiċ-Ċentri lokali), billi jiġbor kollox taħt temi li jinkludu wkoll eżerċizzji, biex is-suġġetti kumplessi jiġu ppreżentati f'attivitajiet edukattivi li huma faċli biex tagħmilhom.

  L-Ekwopedja hija miftuħa kemm fil-forma, kif ukoll fil-kontenut: l-iskedi tal-ktieb huma miġbura f'binder bil-ħoloq biex minn edizzjoni għal oħra, il-kontenut ta' kull tema jkun jista' jiżdied. Barra minn hekk, l-edukaturi li jużawh għandhom isibuha faċli li jżidu l-materjal tagħhom. Din l-ewwel edizzjoni titratta tliet temi prinċipali: is-Sistema Ekonomika Globali, l-Iżvilupp Insostenibbli, u l-Kummerċ Ġust. Fl-2008 mistennija toħroġ it-tieni edizzjoni, li se jkun fiha skedi ġodda fuq dawn l-istess temi, kif ukoll temi ġodda fuq l-Interkultura, il-Jeddijiet tal-Bniedem u l-Modi ta’ l-Għixien Alternattiv.

  Taħt kull tema hemm tliet taqsimiet. L-ewwel fażi (Nifhem) qiegħda għat-tagħlim bażiku; it-tieni fażi (Nagħmel) tapplika dan it-tagħlim permezz ta’ l-animazzjoni u l-edukazzjoni; filwaqt li t-tielet fażi (Nara) tippreżenta stejjer minn madwar id-dinja li jagħtu xhieda dwar l-inizzjattivi marbuta ma’ l-iżvilupp u l-edukazzjoni.

  Inti wkoll tista’ tagħti l-kontribut tiegħek fl-edizzjonijiet li jmiss! Jekk inti għalliema jew edukatriċi, tista’ toħloq pjan ta' ħidma edukattiva dwar it-temi li jitratta l-ktieb, jew inkella tibdel il-proposti li hemm dwar il-Ħwienet tax-Xogħol Dinji skond il-kuntest lokali li tgħix fih. Jekk diġà għandek esperjenza ta' klassijiet dinamiċi maqsuma fi gruppi, jew ta' ħidma extra-kurrikulari li torbot mal-pjan ta' żvilupp skolastiku, jew inkella organizzajt attivitajiet li jinvolvu lill-istudenti, kemm ġewwa l-iskola kif ukoll barra, għax ma tirrakkuntahomx? Aħna lesti li nippubblikawhom fit-taqsima Nara.

  L-Ekwopedja twettqet fi ħdan il-proġett għall-edukazzjoni u l-iżvilupp Playing Fair Alternatives, taħt il-koordinazzjoni tal-koperattiva Pangea-Niente Troppo, b'kollaborazzjoni ma’ 7 organizzazzjonijiet oħra Taljani u Ewropej. Minbarra l-edizzjoni bit-Taljan, l-Ekwopedja nqalbet ukoll għall-Griek u għall-Malti.

  Għal aktar informazzjoni:
  Tel. 21315562
  kkg@maltaforum.org

  Edituri: Ilaria Mazzoni, Claudia Piacenza, Gaga Pignatelli
  Disinn u grafika ta' Valeria De Caterini
  Bil-kollaborazzjoni ta': Sergio Abbruciati, Carlotta Braggi, Alberto Castagnola, Silvana Consalvi, Lorenzo Di Natale, Lucia Jandolo, Stefano Lucarelli, Toni Montevidoni, Pamela Piscicelli, Valeria Sabato, Daniela Silvestri, Matteo Stefanori

  Bini Permezz tat-Teatru
  Bdiet kollaborazzjoni ma’ l-attriċi tat-teatru Veronica Cruciani. Permezz tal-lingwaġġ teatrali, il-palk jittrasforma ruħu fid-dinja li aħna nimmaġinaw u nixtiequ nibnu, mogħnija bid-diversità. B'hekk aħna nsiru spett-atturi li jwettqu l-bidla madwar id-dinja. L-ispettaklu mistenni jseħħ fl-istaġun teatrali tal-2007/2008 ġewwa Ruma, Padova, Ancona u Bari.

  (link għal Veronica Cruciani www.veronicacruciani.it )